ดิจิตอล

 

 

 

การพิมพ์แบบดิจิตอลนั้นเป็นการใช้หมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์แทนการใช้บล็อคสกรีนแบบซิล์คสกรีน

ซึ่งจะมีการพิมพ์ดิจิตอลที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของงาน

 

 

 

Visitors: 38,156